Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
Kontakt

Organizacja
Międzyzakładowa
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w MPK Łódź - Spółka z o.o.
90-132 Łódź,
ul. Tramwajowa 6

tel.: 42 672 12 81
fax.: 42 672 11 79

komisja@solidarnoscmpk.pl

strona@solidarnoscmpk.pl
Sztandar NSZZ Solidarność MPK Łódź
Aktualności
21.11.2023
Grupowe ubezpieczenie PZU dla pracowników MPK – harmonogram duyżurów + link do strony internetowej

Link do strony internetowej, utworzonej przez brokera dot. ubezpieczenia grupowego PZU dla pracowników MPK - Łódź Spółka zo.o. i ich rodzin: www.nordpartner.pl/mpklodz/ 

Utworzona strona internetowa posiada wzory dokumentów i oświadczeń.

 

W treści komunikatu zamieszczono harmonogram dyżurów przedstawicieli Nord-Partner oraz PZU - grupowe ubezpieczenie na życie.

09.11.2023
Ubezpieczenie grupowe – nowe warunki od 1 stycznia 2024 r.

W dniu 9 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy NORD-PRATNER, a związkami zawodowymi wraz z Prezesem p. Zbigniewem Papierskim ws. grupowego ubezpieczenia.

Więcej informacji w niniejszym komunikacie

09.11.2023
Uzgodnienia dokonane w dniu 08.11.2023

 Komunikat dot. uzgodnień podpisanych w dniu 8 listopada 2023 r. między Pracodawcą a Związkami Zawodowymi działającymi na terenie MPK – Łódź Spółka z o.o.

31.10.2023
komunikat dot. nieponoszenia kosztów sądowych z tytułu wniesienia pozwu do Sądu Pracy

27.09.2023
Zmiana wysokości kwoty szkodowości COMPENSA

W związku ze zmianą od dnia 1 października 2023 r kwoty szkodowości ubezpieczenia z tytułu szkody wyrządzonej pracowdawcy w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych w Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, zostały zmienione wysokości składek.

 

Zakładka Ubezpieczenia, w której znajduje się nowy wzór deklaracji zgody została zaktualizowana.

 

Szczegóły zostały zawartew w niniejszym komunikacie. Dostępne będą również komunikaty w wersji papierowej w gablotach na obiektach.

13.09.2023
Grupowe ubezpieczenie PZU dla pracowników MPK – Łódź Sp. z o.o. i ich rodzin do 31.12.2023

W związku z kończącą się umową w dniu 31 grudnia 2023 r. na grupowe ubezpieczenie PZU dla pracowników MPK – Łódź Spółka z o.o. i ich rodzin, zostały podjęte rozmowy między związkami zawodowymi a brokerem tj. przedstawicielami firmy NORD-PRATNER.

 

Podjęta współpraca między związkami zawodowymi a brokerem polegać ma na rozeznaniu rynku, analizie przesłanych danych oraz - finalnie - wyłonieniu najkorzystniejszej oferty dot. ubezpieczenia dla pracowników MPK – Łódź Sp. z o.o. i ich rodzin.

13.09.2023
Ubezpieczenie NNW dziecka dla członków NSZZ "Solidarność" przy MPK - Łódź Spółka z o. o.

NSZZ "solidarność" oferuje ubezpieczenie dziecka dla członków NSZZ "Solidarność" przy MPK - Łódź Spółka z o. o. w InterRisk z kodem rabatowym.  

 

Szczegóły zostały zawartwe w niniejszym komunikacie

 

 

20.07.2023
Przekazanie modelu tablicy do muzeum - artykuł w Kurierze

W związku ze zbliżającą się 43. rocznicą ogłoszenia strajku w łódzkim MPK, w aktualnym numerze biuletynu informacyjnego MPK - Łódź nr 3/2023 (maj-czerwiec 2023) "Kurier", ukazał się artykuł nt. przekazania do muzeum modelu tablicy upamiętniającej męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki.  

23.06.2023
PKL - zniżka dla Posiadaczy Legitymacji Członkowskiej

Posiadaczom legitymacji członkowskiej NSZZ Solidarność przysługuje zniżka na bilety na kolej w następujących ośrodkach PKL:

 

- Zakponane - Gubałówka - 10%

- Szczawnica - Palenica - 10%

- Solina - Solina (dot. parku tematycznego tajemnicza Solina) - 10%

- Krynica Zdrój - Góra Parkowa - 10%

- Międzybrodzie Żywieckie - Góra Żar - 20%

- Zawoja - Mosorny Groń - 20%

 

Infolinia PKL: 18 20 20 300

Opiekun NSZZ Solidarność Leszek Jankowski: 601 090 206

22.06.2023
Szczegóły porozumienia Rząd - "Solidarność"

Półroczne negocjacje dot. spraw ogólnopracowniczych zostały zwieńczone podpisaniem porozumieniem w środę dn. 7 czerwca 2023 r. między rządem a "Solidarnością".

Szczegóły zostały zawarte w niniejszym komunikacie.  

05.06.2023
Świadczenia Statutowe NSZZ Solidarność

NSZZ Solidarność przy MPK - Łódź Spółka z o. o. przyznaje świadczenia statutowe z tytułu:

 

- Urodzenie dziecka - 500,00 zł

 

- Zgon członka związku - 300,00 zł

 

- Zgon członka rodziny - 150,00 zł

 

- Jednorazowa zapomoga (dot. zdarzenia losowego) - do 500,00 zł

05.06.2023
Korzyści płynące z przynależności do NSZZ Solidarność

Korzyściami płynącymi z przynależności do NSZZ Solidarność jest:

- Ulga w podatku dochodowym

- Posiadanie elektronicznej Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej uprawniajacej do zniżek w wybranych obiektach

- Rabaty w PZU

- Wypoczynek w ośrodkach DOMS

- Pomoc prawna

05.06.2023
Orlen - Karta rabatowa

Członkowie NSZZ Solidarność mają możliwość wyrobienia Karty Rabatowej na wybranych stacjach Orlen, na postawie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej. Użytkownik Karty Rabatowej uprawniony jest do otrzymania upustu od ceny detalicznej brutto produktów i usług na Stacji Paliw PKN ORLEN.  

05.06.2023
Rabat przy zakupie biletów do Teatru Nowego

Rabat na spektakle do Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi jest udzielnay przy zakupie biletów za okazaniem Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej.