Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
23.01.2017
Spotkanie z Zarządem Spółki

W dniu 10 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie związków zawodowych działających w naszym przedsiębiorstwie z Zarządem Spółki. Najistotniejszymi tematami poruszonymi na spotkaniu były :

1. Wzrost premii regulaminowej w 2017 roku.
Premia regulaminowa w bieżącym roku wzrośnie i będzie wynosiła 408 złotych brutto.

2. Rozmowy płacowe
Jako że od 2 kwietnia 2017 roku ma obowiązywać nowa siatka połączeń, na dzień dzisiejszy fakt ten uniemożliwia określenie kosztów jakie poniesie MPK realizując zamówienia przewozowe miasta, a co za tym idzie ogranicza na tę chwilę, konkretne rozmowy płacowe. Na następne spotkanie z Zarządem Spółki, związki zawodowe przygotują wspólne stanowisko w sprawie podwyżek wynagrodzenia dla naszych pracowników w roku 2017.

3. Realizacja porozumienia.
W oparciu o dane Biuletynu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz Biuletynu Głównego Urzędu Statystycznego, Zarząd Spółki poinformował , że nasze zarobki na dzień dzisiejszy są porównywalne ( oprócz Warszawy ) z zarobkami w Przedsiębiorstwach Komunikacyjnych w innych miastach, co tym samym wypełnia § 3 Porozumienia kończącego Spór Zbiorowy z dnia 04.09.2012.

4. Rozkład jazdy
Związki zawodowe wystąpiły do Zarządu Spółki o powołanie Komisji, która współpracowałaby przy ustalaniu rozkładów jazdy. W Komisji miałyby uczestniczyć między innymi : Związki Zawodowe, ZDiT, Dział BHP. Działania nasze mają na celu urealnienie rozkładów jazdy, które obecnie są często fikcją i są powodem wielu niezdrowych emocji.