Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
25.02.2017
Rozmowy płacowe

Zarząd Spółki w dniu 09.02.2017 odniósł się do pisma Związków Zawodowych z dnia 31.01.2017 dotyczycącego propozycji wzrostu wynagrodzeń pracowników naszej spółki w 2017 roku. Propozycja Związków Zawodowych przewidywała :

- wzrost stawek osobistego zaszeregowania od 1zł/godz. – 2zł/godz. dla każdego pracownika od 01.03.2017.
- stawki dla prowadzących co 50 gr.
- wzrost premii regulaminowej z 9% na 10% wypłacanej na dotychczasowych zasadach.
- regulację tabeli płac w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.
- dodatek stażowy.

Zarząd Spółki w swym piśmie informuje Związki Zawodowe, że w roku 2017 wzrost przeciętnych wynagrodzeń pracowników w sposób określony w art. 36 Z.U.Z.P. dla pracowników MPK-Łódź sp. z o.o. zostanie zrealizowany.
Według Zarządu, dokonane w 2016 r. regulacje płacowe oraz podwyższenie od dnia 01.01.2017 r. wysokości premii regulaminowej powoduje wzrost przeciętnej płacy pracowników Spółki w br. ponad dwukrotnie wyższy niż wynikający ze wskaźnika inflacji zakładanego w ustawie budżetowej na rok bieżący.

Na dzień dzisiejszy Zarząd Spółki nie może podjąć żadnych dodatkowych zobowiązań finansowych, niemniej jednak Zarząd deklaruje chęć podjęcia rozmów dotyczących zasad wynagradzania pracowników Spółki w roku 2017, w tym w szczególności odnośnie wprowadzenia nowego systemu motywacyjnego.

Termin podjęcia rozmów płacowych ze Związkami Zawodowymi wg. Zarządu Spółki będzie można określić po zatwierdzeniu Planu rzeczowo- finansowego MPK-Łódź na rok 2017 przez właściciela Spółki.