Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
26.03.2017
Negocjacje płacowe

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" krytycznie odniosła się do wspólnej propozycji wszystkich związków zawodowych dotyczącej wzrostu wynagrodzeń pracowników naszej spółki w 2017 roku, i zobligowała przewodniczącego KM do wycofania się z tego porozumienia.

Jednocześnie Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję określającą żądania w sprawie tegorocznych podwyżek płac dla pracowników naszej firmy.

Oto one :

1)  1,50 zł/godz. na każdego pracownika do stawki osobistego zaszeregowania od 01.04.2017.

2)  Indeksacja tabeli płac o 60 groszy od 01.01.2017.

3)  Wzrost górnych granic stawek w tabeli płacowej we wszystkich grupach zawodowych.