Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
28.04.2017
Komunikat wybory uzupełniające

                                                       
               KOMUNIKAT

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy MPK-Łódź Spółka z o.o. informuje, że w dniu 19 maja 2017 roku o godz. 10.00
odbędzie się Walne Zebranie Delegatów na którym odbędą się wybory uzupełniające na przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność”.

Kandydatem może być członek  Związku , spełniający jeden z
następujących warunków:

a) będący delegatem na Walne Zebranie Delegatów.
b) należący do jednostki organizacyjnej, której władza dokonuje
    wyboru, mogący wykazać się co najmniej pięcioletnim
    nieprzerwanym okresem przynależności do Związku bezpośrednio                    
    poprzedzającym  wybór oraz uzyskaniem pisemnego poparcia
    swojej kandydatury przez co najmniej 25%  ( 17 podpisów)
   uprawnionych do głosowania , spełniający wszystkie wymogi
   określone w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów.

Kandydatów można zgłaszać pisemnie druk do pobrania w siedzibie
Związku ul. Tramwajowa.