Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
25.05.2017
komunikat płacowy

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                   W dniu 24 maja 2017 roku Związki zawodowe Działające w MPK-Łódź

Spółka z o.o. złożły do Zarządu Spółki pismo dotyczące wzrostu wynagrodzeń
 w 2017r. następującej treści:

Działając na podstawie ustawy o sporach zbiorowych z dnia 23 maja 1991 roku

(Dz.U. z dnia 26 czerwca 1991 roku), oraz mając na uwadze dobro Pracowników

i daldszy rozwój Przedsiębiorstwa Związki Zawodowe działające przy

MPK-Łódź Spółka z o.o. tj.:

1. Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych Komunikacji Miejskiej w Łodzi,
2.Związek Zawodowy NSZZ "Solidarność" przy MPK-Łódź Spółka z o.o.,
3.Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w Łodzi,
4.Związek Zawodowy Pracowników Zaplecza Technicznego MPK Łódź Sp. z o.o.,
5.IZZ "Recontra",
6.Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Remontowych Taboru
  Komunikacji Miejskiej w Łodzi,
7.Z.Z. "KONTRA"

Podtrzymują swój wniosek dotyczący przeszeregowania (wzrostu płac) od dnia

01 maja 2017r. w wysokości ,:


-Stanowiska robotnicze - 2 zł/godz.
-Stanowiska nierobotnicze - 336 zł/m-c
-Podniesienie górnych stawek zaszeregowania w tabeli płac .

Uzasadnienie:

Stale dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynkach pracy ( podniesienie

stawki minmalnej - ustawa ogólnokrajowa) oraz przejścia pracowników na

świadczenia emerytalne powodują braki w obszarze pracowników spółki.

W konsekwencji firma od początku roku boryka się z problemem etatyzacji

a co za tym idzie z prawidłowym i odpowiedzialnym wykonaniem powierzonych

usług przewozowych. Pomimo wprowadzenia zmian przez zleceniodawcę

twz.: "nowej siatki połączeń" Pracownicy wykazują się zrozumieniem i

odpowiedzialnością dokładając starań w wykonaniu zleconych zadań. Tak więc

uważamy, że propozycja dodatkowej motywacji w tym przypadku nia ma swojego

uzasadnienia. Problemem który dostrzegamy a który naszym zdaniem występuje

jest związanie nowych pracowników szczególnie młodych z przedsiębiorstwem

na dłuższy okres. Chcemy uzmysłowić Zarządowi , że za ten stan odpowiadają

takie wartości jak: stabilność miejsca pracy i wynagrodzenie czyli stawka za

wykonaną pracę. To one wywołują u pracownika szacunek, sumienność podnoszą

konkurencyjność i przywiązanie do firmy.

Ponadto pragniemy uzmysłowić Zarządowi, że zapis Zakładowego Układu Zbiorowego

§ 36który w piśmie PP-73-44/17 z dnia 15 maja 2017r. Zarząd przywołuje, stanowi

że przeszeregowania winny wynosić nie mniej niż zakładany stopień inflacji.

Tak więc w trosce o godność pracy, płac oraz rozwój Przedsiębiorstwa i

reprezentowanych przez nas Pracowników  ZZ informują:

brak aprobaty ze strony Zarządu do dnia 02.06.2017r. dla naszej propozycji będzie

jednoznaczne z rozpoczęciem sporu zbiorowego.Pismo zostało podpisane przez wszystkie Związki Zawodowe działające

przy MPK-Łódź Spółka z o.o.