Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
08.08.2017
Spór zbiorowy

Związki Zawodowe działające w MPK-Łódź Spółka z o.o.
w dniu 22 maja złożyły pismo do Zarządu dotyczące wzrostu wynagrodzeń
w 2017r. t.j. :
- dla stanowisk robotniczych wzrost o 2 zł/godz.
- dla stanowisk nierobotniczych wzrost o 336 zł/m-c
- podniesienie górnych stawek w tabeli płac
Na nasze postulaty Zarząd Spółki odpowiedział negatywnie
twierdząc, że wzrost wynagrodzeń w 2017r. może być tylko w formie
premii motywacyjnej.
W związku z powyższym od dnia 3 czerwca Związki Zawodowe
weszły w spór zbiorowy z pracodawcą.
Po spotkaniach i konsultacjach z załogą na poszczególnych obiektach  Związki
Zawodowe podjęły decyzję o przeprowadzeniu w dniach 29-30.06.2017r.
referendum strajkowego, w którym wzięło udział 71% załogi z czego
98 % opowiedziało się za strajkiem.
Rokowania w sporze zbiorowym nie zakończyły się powodzeniem
 został spisany protokół rozbieżności i wystosowany wniosek do
Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej o wyznaczenie mediatora.
Odnosząc się do konferencji prasowej Prezesa Zarządu MPK
mamy wrażenie, że są to próby zastraszenia i wzbudzenia niepokoju wśród
pracowników. Związki Zawodowe nie zmieniły swojego stanowiska
co do postulatów płacowych i wszelkie próby zastraszania i siania
wątpliwości będą bezowocne.