Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
11.08.2017
Spór zbiorowy

Związki Zawodowe działające w MPK-Łódź Spółka z o.o.
w dniu 9 czerwca 2017r. złożyły na ręce Pani Prezydent pismo
informujące o sporze zbiorowym w MPK-Łódź Spółka z o.o.
i o woli spotkania się .
Ponieważ po długim czasie nie było odzewu ze strony właściciela
w dniu 3 sierpnia wysłaliśmy kolejne pismo podtrzymujące
wolę spotkania w celu przedstawienia naszych postulatów
i problemów dotykających w ostatnim czasie naszego przedsiębiorstwa.
W końcu w dniu 8 sierpnia doczekaliśmy się odpowiedzi
od Pani Prezydent oto ona;

„W nawiązaniu do Państwa pism z dnia 9 czerwca 2017r. oraz
z dnia 3 sierpnia 2017r. wyrażających wolę spotkania i                                 
omówienia spraw związanych z funkcjonowaniem MPK-Łódź sp. z o.o.
pragnę pozytywnie ustosunkować się do deklaracji złożonej przez
część związków zawodowych działających w MPK-Łódź sp. z o.o.
w kwestii wycofania się z formy protestu jakim jest strajk.
Uważam , iż forma dialogu jest lepszym narzędziem do znajdywania
wspólnych rozwiązań pojawiających się problemów, czy konfliktów.
            Jednocześnie informuję, iż wyrażam wolę spotkania
z przedstawicielami związków zawodowych MPK-Łódź sp. z o.o..
Może to odbyć się w sytuacji, gdy wszystkie związki zawodowe
działające w MPK-Łódź sp. z o.o. wycofają się z planowanej akcji
protestacyjnej i prowadzonego sporu zbiorowego.
Póki trwa spór zbiorowy z Zarządem Spółki, prowadzone mediacje
nie powinny być zakłócone  przez ingerencję podmiotów trzecich.”
 Przedstawiciele innych związków zapewnili nas, że żaden związek nie
składał  deklaracji o wycofaniu się z podjętych przez nas działań.