Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
02.02.2018
Compensa

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”                                                                 
 KOMUNIKAT COMPENSA


 W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowę o pracę lub umowę zlecenie
 pracodawca może obciążyć pracownika za wyrządzone szkody na powierzonym
 mieniu 3 krotnością wynagrodzenia brutto.
 W związku ze wzrostem wynagrodzeń wynegocjowaliśmy zwiększenie sumy
 gwarancyjnej ubezpieczenia OC do kwoty 20 000 tys. i zmian składek w pozostałych grupach.


Suma gwarancyjna    Składka miesięczna
    7.000                              29 zł
   10.000                              30 zł
   15.000                              33 zł
   20.000                             36 zł


 Ubezpieczeni od minimum 4 lat z bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia
 mają obniżoną składkę
    
Suma gwarancyjna    Składka miesięczna
    7.000                              23 zł
   10.000                              26 zł
   15.000                              29 zł
   20.000                             30 zł