Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
28.02.2018
Wybory na kadencję 2018 -2022

Komunikat Komisji Wyborczej

W dniu 23 marca 2018r. o godz. 10.00  na świetlicy przy ul. Wierzbowej
odbędzie się Walne Zebranie Delegatów na którym zostaną przeprowadzone
wybory przewodniczącego i do władz NSZZ „Solidarność”
na kadencję 2018-2022.   
                          
Główne zasady wyborcze:

1. głosujemy stawiając znak „X” w kratce obok nazwiska
    wybranego kandydata.

2. aby głos był ważny, na karcie do głosowania zaznaczamy ilość kandydatów
    równą lub mniejszą  od ilości miejsc mandatowych.

3. zaznaczenie ilości kandydatów większej od ilości miejsc mandatowych
    lub jakiekolwiek skreślenia czy dopisywanie nazwisk na listach powoduje,
    że głos jest nieważny.

Zgłoszenie kandydatów następuje na specjalnym druku nie później niż 3 dni
przed terminem wyborów . Zgłoszenia przyjmuje Komisja Wyborcza.


                            Przewodniczący Zakładowej Komisji Wyborczej
                              NSZZ „Solidarność” w MPK- Łódź Sp. z o.o.
                                               Barbara Urbańska