Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
25.05.2018
Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej