Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
29.05.2018
Związki Zawodowe działające przy MPK-Łódź Sp. z o.o.