Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
19.08.2019
Obchody XXXIX rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"...

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność"
zaprasza członków Związku i sympatyków do
wzięcia udziału w uroczystościach z okazji XXXIX rocznicy
powstania NSZZ "Solidarność".

Obchody rozpocznie Msza Święta w sobotę 31 sierpnia
o godz. 10.00 w Kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus
w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60.
Po mszy nastąpi przemarsz pod
Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego
i Walki o Godność Człowieka przed Kościołem
Podwyższenia św. Krzyża przy ul. Sienkiewicza 38,
gdzie zostaną złożone kwiaty.