Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
17.09.2019
Komunikat Compensa

 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”                                                                 
 KOMUNIKAT COMPENSA W związku z podpisaniem aneksu na kontynuację ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej pracowników wobec pracodawcy oraz                     
odpowiedzialności  pracowników za szkody w mieniu im powierzonym
od 1 września 2019 roku ulegają zmianie
składki za ubezpieczenie tj.:
 
- ubezpieczenie na kwotę 10 000 zł składka wynosi 36 zł
- ubezpieczenie na kwotę 15 000 zł składka wynosi 39 zł
- ubezpieczenie na kwotę 20 000 zł składka wynosi 42 zł