Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
24.10.2019
Spór zbiorowy

Związki Zawodowe działające w MPK-Łódź Sp. z o.o.

zgodnie z ustawą o sporach zbiorowych

z dnia 23 maja 1991r. ( Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.)

z dniem 22 października 2019 roku weszły w spór zbiorowy

z pracodawcą.

Powodem sporu jest niespełnienie postulatów placowych

dotyczących wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku

złożonych pismem z dnia 19.08.2019r. tj;

      od 1 stycznia 2020 roku wzrost wyngrodzeń:

     - 3 zł/godzdla stanowisk robotniczych

     - 504 zł /m-c dla stanowisk nierobotniczych.