Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
18.03.2015
Komunikat o rozmowach płacowych

W dniu 05.03.2015 rozpoczęły się rozmowy płacowe między Związkami Zawodowymi a Zarządem spółki.
Zarząd spółki poinformował nas, że realizując artykuł 36 Układu Zbiorowego Pracy (po podwyższeniu premii regulaminowej) i regulacji tabeli wynagrodzeń (od 01.01.2015) na tegoroczne podwyżki zostało 29 złoty brutto na pracownika.
Powyższa kwota nikogo nie zadawala i w związku z tym szukamy sposobu, który pozwoliłby ją podnieść.
Po osiągnięciu jakichkolwiek porozumień poinformujemy osobnym komunikatem.