Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
31.10.2023
komunikat dot. nieponoszenia kosztów sądowych z tytułu wniesienia pozwu do Sądu Pracy