Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
21.12.2023
Uzgodnienia dokonane w dniu 20.12.2023 - dot. podwyższenia wynagrodzeń 2024 r.

Na podstawie uzgodnień podpisanych w dniu 20 grudnia 2023 r. dot. podwyższenia wynagrodzeń pracowników w 2024 r. między Pracodawcą a Związkami Zawodowymi działającymi na terenie MPK – Łódź Spółka z o.o. ustalono:

1. od dnia 1 stycznia 2024 r. reaktywowanie premii za efektywność w wysokości 200 zł brutto na pełny etat

 

2. od dnia 1 stycznia 2024 r. regulacja stawek wynagrodzenia zasadniczego tj.:

a) 1 zł/godz. brutto w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotcznicych

b) 200 zł/miesiąc brutto na pełny etat w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotcznicych

 

3. od dnia 1 września 2024 r. regulacja stawek wynagrodzenia zasadniczego tj.:

a) 3 zł/godz. brutto na pracownika w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotcznicych

b) 450 zł/miesiąc brutto na pełny etat na pracownika w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotcznicych

 

Regulacje, o których mowa wyżej w pkt. 2 i 3 nie dot. pracowników, którzy:

- w dniu 1 stycznia (dla pkt. 2) i 1 września (dla pkt. 3) 2024 r. znadują się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

- do dnia 1 stycznia (dla pkt. 2) i 1 września (dla pkt. 3) 2024 r. wystąpili do Spółki o rozwiązanie umowy o pracę z wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron, z wyjątkiem pracowników, którzy wystąpili o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron w związku z prześciem na emeryturę.

- wobec których do dnia 1 stycznia (dla pkt. 2) i 1 września (dla pkt. 3) 2024 r. podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika lub za wypowiedzeniem

 

Dodatkowo, na ewentualny wniosek Zarządu zostanie zwiększona premia za efektywność od dnia 1 lipca 2024 r. do kwoty 250 zł brutto. W przypadku takiego wniosku zostanie wstawiony komunikat na stronę solidarnoscmpk.pl