Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
03.06.2024
Propozycja Zarządu Spólki na podwyżki od 01.09.2024

Propozycja przedstawiona przez Zarząd Spółki w sprawie podwyższenia wynagrodzenia od 1 września 2024 r. została odrzucona przez związki zawodowe ponieważ:

- bazuje na systemie ocen wymagającego weryfikacji i korekty

- proponuje wygospodarowanie wyższych kwot kosztem pracowników z niższymi ocenami kwartalnymi

- gwarantuje jedynie możliwość przyznania wyższej kwoty osobom wzorowym ze średniej ocen z I i II kwartału 2024 r.od 3,75 pkt (czyli 3 wzorowe i 1 oczekująca). Oznacza to, że nie każdy pracownik wzorowy (który swoją drogą zaczyna się od 3,5 pkt, , czyli 2 oczekuące i 2 wzorowe) otrzyma wyższą kwotę, czyli następuje podział pracowników wzorowych na lepszych (przysługującym wyższą stawę) i gorszych  (przysługuje stawka przeciętna).

 

Takie zasady wprowadzają zdaniem związków zawodowych jedynie chaos i niezgodę wśród załogi.

 

Kwota wynegocjowana w grudniu ubiegłego roku, czyli przeciętnie 3 zł/godz. dla pracowników na stanowiskach robotniczych i 450 zł/etat dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych, to minimum, które pomoże przebrnąć pracownikom MPK – Łódź Spółka z o.o. przez trudne warunki w zaistniałej rzeczywistości ekonomiczno-społecznej.

Dodatkowo, docenić pracownika można za pomocą premii, których w Spółce funkcjonuje 3 różne rodzaje (regulaminowa, za efektywność i kwartalna za ocenę), dlatego przyznanie stawki niż przeciętna w obecnej sytuacji jest krzywdzące.