Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
21.04.2015
Wspólne stanowisko Związków Zawodowych w sprawie premii motywacyjnej.

Do Zarządu MPK Łódź-Spółka z o.o.

Związki Zawodowe analizując przedstawioną propozycję premii motywacyjnej nie podzielają opinii Zarządu , ponieważ przez motywację pracownika należy rozumieć kreatywność i innowacyjność a nie regulaminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.
Ponadto premia motywacyjna z zasady w równy sposób powinna obowiązywać wszystkich pracowników , trudno jest wymagać od osób prowadzących pojazdy innego wykonywania zadań niż zgodnego z regulaminem.
Pragniemy również wspomnieć w tym miejscu że dotyczy to ponad 50% załogi (kierowcy i motorniczowie).
Za motywacyjne narzędzie dyscyplinujące uznajemy premię regulaminową a szczegółowe omówienie wysokości obciążeń za rażące naruszenie regulaminu w naszym mniemaniu całkowicie wyczerpie oczekiwania zlecających usługę.
Chcielibyśmy również przypomnieć o zapisie w porozumieniu z 2012 roku kończącym spór zbiorowy iż Zarząd Spółki miał prowadzić uzgodnienia z miastem w celu dostosowania wzrostu wynagrodzeń pracowników MPK-Łódź do poziomu wynagrodzeń pracowników w komunikacji miejskiej porównywalnych miast w Polsce , a to naszym zdaniem może być tylko w wyniku wzrostu  stawki osobistego zaszeregowania.

 

Powyższy tekst został doręczony Zarządowi Spółki na wczorajszym spotkaniu płacowym.