Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
03.06.2015
Komunikat Związków Zawodowych o negocjacjach płacowych

W dniu 02.06.2015r. odbyło się kolejne , 11 spotkanie płacowe.

Reasumując na dzień dzisiejszy od dnia 27.05.2015r. większość Związków Zawodowych jest w sporze zbiorowym z Zarządem Spółki.
W dniu wczorajszym podczas negocjacji strona związkowa zgodziła się na propozycję Zarządu tj. 50gr brutto do stawki i pozostawienie zał.nr 5 i 6 ZUZP bez zmian, czyli pozostawienie łączonych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych bez zmian.

W odpowiedzi na nasze stanowisko Prezes Zarządu oświadczył , że zmiany w ZUZP jego zdaniem są niezbędne.
Przedstawił propozycję podwyżki 50 gr brutto do stawki , 100 zł brutto premii ruchomej i rekompensatę w wysokości 1% za każdy rok pracy na rzecz komunikacji przy nagrodach jubileuszowych w zamian za zlikwidowanie wypłat nagród jubileuszowych łączonych i zmniejszeniu odpraw emerytalno-rentowych.

Strona związkowa nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych przez Zarząd zmian.
W wyniku zaistniałej sytuacji Prezes Zarządu zapowiedział, że na następnym spotkaniu wypowie załącznik 5 i 6 ZUZP, który reguluje sposób naliczania nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych.
Celem wcześniejszych 10 spotkań było wspólne ustalenie zasad podniesienia w roku 2015 wynagrodzeń pracowników.

Strona związkowa przedstawiła 4 propozycje, z których żadna nie odpowiadała Zarządowi Spółki, bo dotyczyła tylko wzrostu wynagrodzeń.
Nasz wspólny cel stał się dla Zarządu elementem „transakcji wiązanej” odczuwanej przez stronę związkową jako forma szantażu , co nie sprzyja atmosferze wypracowania wspólnego stanowiska Zarząd – Związki.
Brak jakichkolwiek informacji co do struktury zatrudnienia z uprawnieniami do nagród jubileuszowych przedłuża trwające negocjacje.
Stwierdzenie Prezesa Zarządu, że nowy system ich wypłacania będzie lepszy i nowocześniejszy, a środki zaoszczędzone w ten sposób będą mogły zostać wykorzystane na wzrost wynagrodzeń, oraz nagrody to za mało.
Nasi pracownicy widząc co się dzieje mają pełne prawo do obaw:

1. Struktura zatrudnienia w firmie od wielu lat nie jest przejrzysta i jednoznaczna , wielu pracowników zajmuje etaty z nadania , to rodzi pytania i obawy kto najbardziej skorzysta na wprowadzeniu ruchomej części wynagrodzenia.

2. Zdaniem Prezesa Spółki awarie taboru i zjazdy awaryjne zaraz po wyjeździe na linie to wina pracowników , my pytamy których ?. Kto zostanie ukarany ? , prowadzący, mechanik czy może pracownik magazynu ?. A może to jednak zła organizacja pracy, bądź wręcz jej brak w danej komórce, czy osób za to odpowiedzialnych leżą u źródła zjawiska.

Zbyt duże zróżnicowanie wyposażenia i jakości stanowisk pracy w firmie utrudnia obiektywną ocenę pracownika. Uważamy, że przed wprowadzeniem ruchomego czynnika wynagrodzenia należy ustalić przejrzyste kryteria jego przyznawania.
Nie możemy przyjąć propozycji Zarządu, która ma charakter pakietowy wymuszony na stronie związkowej.
W rezultacie oznacza to brak jakiegokolwiek wzrostu wynagrodzenia za pracę przez najbliższe lata licznej części załogi.

To zmusiło nas do wszczęcia sporu zbiorowego !!!