Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
11.06.2015
Rozmowy płacowe - Spór zbiorowy

W dniu 09.06.2015r. odbyła się II tura rokowań będących w sporze zbiorowym Związków Zawodowych z Zarządem Spółki.
Związki Zawodowe potwierdziły swoją zgodę na propozycję Zarządu 50gr/godz. brutto do stawki i pozostawienie zasad naliczania łączonych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych bez zmian.

Mając na uwadze realizację pokontrolnych zaleceń PIP i idące za tym zobowiązania finansowe Spółki w postaci wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników ze stażem pracy w sektorze prywatnym zdecydowaliśmy się zredukować nasze żądania podwyżki.

Odnośnie likwidacji łączonych nagród jubileuszowych uważamy, że jest to niezgodne z prawem i niesprawiedliwe dla pracowników, którzy nabyli do nich praw. W związku z tym nie wyrażamy zgody na ich likwidację.
Zarząd Spółki przekazał nam materiały dotyczące skutków finansowych wypłat nagród jubileuszowych i liczbę osób jakiej to dotyczy.

Do w/w materiałów ustosunkujemy się na spotkaniu w dniu 16.06.2015r.