Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
17.06.2015
Rozmowy płacowe - Spór zbiorowy

W dniu 16.06.2015r. podczas rokowań w sporze zbiorowym między Związkami Zawodowymi a Zarządem Spółki nie osiągnięto porozumienia między stronami.
Jeżeli stanowisko Zarządu nie ulegnie zmianie w dniu 23.06.2015r
na który wyznaczono kolejne spotkanie zostanie spisany protokół rozbieżności i wejdziemy w następny etap sporu zbiorowego – mediacje.