Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
24.06.2015
Rozmowy płacowe - Spór zbiorowy

W dniu 23.06.2015r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rokowań Związków Zawodowych będących w sporze zbiorowym z Zarządem Spółki.

Propozycja Zarządu ;

0,50 gr/godz. brutto do stawki dla stanowisk robotniczych i 84 zł dla stanowisk nierobotniczych od 1 maja, podwyższenia premii o tzw. część ruchomą w wysokości 100 zł od 1 lipca, oraz zmian w zakresie nagród jubileuszowych polegających na wypłacaniu ich jedynie za lata pracy na rzecz komunikacji miejskiej przy jednoczesnym podniesieniu ich wysokości o 1 % za każdy rok pracy.

Stanowisko Związków Zawodowych;

Związki Zawodowe akceptują propozycję Zarządu w zakresie podwyższenia wynagrodzeń w 2015 roku.
Równocześnie zaproponowały zmianę zasad wypłat nagród jubileuszowych polegających na tym, że pracownik nabywałby prawo do tejże nagrody po 10 latach pracy w MPK-Łódź Spółka z o.o..
Po upływie tego okresu wypłacona byłaby nagroda za lata pracy w komunikacji miejskiej , oraz za pracę w pozostałych przedsiębiorstwach również z sektora prywatnego.
Kolejne spotkanie w dniu 30 czerwca 2015r.