Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
04.07.2015
Koniec sporu zbiorowego

Strony zgodnie postanowiły co następuje:

1. Z dniem 01.07.2015r. nastąpi regulacja wynagrodzeń zasadniczych pracowników Spółki w wysokości:

  • 0.50zł /godz. brutto na stanowiskach robotniczych.
  • 80zł/ miesiąc dla zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych.
  • 0.40zł/godz. dla zatrudnionych na stanowisku kierowcy autobusowego lub motorniczego posiadających minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego wg. obowiązującej od dnia 1.01.2015r. tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Regulacja wynagrodzeń będzie wyrównana od 01.05.2015r.

 

2. W MPK-Łódź sp.zo.o od dnia 01.07.2015r. wprowadza się dodatkową premię, której wysokość wynosić będzie przeciętnie miesięcznie 100 zł brutto na jeden etat.

3. Od 01.09.2015 będą wprowadzone nowe zasady naliczania łączonych nagród jubileuszowych.

Zasady w/w operacji będą zamieszczone w stosownych regulaminach.