Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
03.11.2015
Rada Dialogu Społecznego

W dniu 22 października 2015 roku prezydent RP Andrzej Duda powołał członków Rady Dialogu Społecznego , w skład Rady która liczy 59 osób wchodzą przedstawiciele rządu, pracodawców, przedsiębiorców oraz organizacji związkowych. Znalazł się w niej także przedstawiciel prezydenta RP z głosem doradczym.

Pierwszym przewodniczącym Rady został szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, który jako pierwszy, przez rok będzie pełnił tę funkcję. Na przemian przewodniczącymi będą reprezentanci związków, pracodawców i rządu.

Ustawę na mocy której powołano Radę Dialogu Społecznego podpisał w sierpniu tego roku poprzedni prezydent Bronisław Komorowski.

Rada zastąpiła Komisję Trójstronną której „żywot” zakończył się w połowie 2013 roku z chwilą gdy strona związkowa zawiesiła w niej swój udział uważając iż strona rządowa traktuje ową komisję jako miejsce komunikowania partnerom swoich decyzji zamiast wspólnego dialogu.

W dniu powołania członków Rady Dialogu Społecznego prezydent RP Andrzej Duda uznał że właśnie brak dialogu społecznego jest powodem wielu bolączek Polaków , podkreślił że nie może być tak, że wiele decyzji mających ogromny wpływ na życie obywateli naszego kraju jest podejmowana ponad ich głowami a czasami wręcz wbrew ich woli.
Wyraził nadzieję że Rada odegra ważną rolę w powstaniu nowej lepszej Polski i przyczyni się do odbudowania solidaryzmu społecznego.

Przedstawicielami NSZZ"Solidarność" w Radzie są:

1.  Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność,

 2. Wojciech Ilnicki
3. Bogdan Kubiak
4. Andrzej Kuchta
5. Jarosław Lange
        6. Henryk Nakonieczny
    7. Waldemar Sopata
 8. Leszek Walczak


Cóż , jako strona związkowa możemy jedynie przyklasnąć ambitnym planom , jak będzie to wyglądało w rzeczywistości pokaże czas.