Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
02.03.2016
Spór zbiorowy

Łódź dnia 2 marca 2016 r.


Do Zarządu MPK-Łódź Spółka z o.o.

Odnosząc się do pisma Zarządu z dnia 25.02.2016 r. przypominamy, że do indeksacji tabeli płac obliguje Zarząd Spółki porozumienie zawarte ze Związkami Zawodowymi w dniu 02.12.2014 r. które jest źródłem prawa pracy, a nie deklaracja jego realizacji na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród pracowników, która może mieć charakter opiniotwórczy, lecz nie wiążący.

Wynik ankiety nie ma dla nas znaczenia przy realizacji porozumienia z dnia 02.12.2014 r.
Pragniemy podkreślić, że zmiany zasad wynagrodzeń, formy wypłacania nagród i premii, Zarząd Spółki może wprowadzić tylko w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi.
Podstawa prawna:
Art.77/1;77/2 §4 Kodeksu Pracy
Art.27 Ustawa o Związkach Zawodowych
Art.13 pkt.3 i Art.27 ZUZP

W związku z powyższym potwierdzamy, że z powodu nie zrealizowania zobowiązań wynikających z porozumienia z dnia 02.12.2014 r. jesteśmy od dnia 01.03.2016 r. w sporze zbiorowym z Zarządem MPK-Łódź sp. z o.o.