Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
03.04.2016
Spór zbiorowy

W dniu 30.03.2016r. odbyło się pierwsze od 16.02.2016r. spotkanie Związków Zawodowych działających w MPK-Łódź z Zarządem spółki, które było równocześnie pierwszym spotkaniem w ramach sporu zbiorowego.
Strony sporu zbiorowego podtrzymały swoje dotychczas reprezentowane stanowiska.
Strona związkowa wystąpiła do Zarządu spółki o udostępnienie informacji dotyczących finansów firmy, które mogą ułatwić i przyspieszyć negocjacje.
Aby uniknąć pewnych sprzeczności wynikających ze sposobu interpretacji przez strony terminu rozpoczęcia i zakresu sporu zbiorowego,(Zarząd spółki próbował negować i podważać niektóre fakty),wykazując dobrą wole i chęć porozumienia za dzień rozpoczęcia sporu zbiorowego przyjęliśmy dzień 26.03.2016r.

Postulaty sześciu Związków Zawodowych które uczestniczą w sporze zbiorowym pozostają bez zmian i brzmią;
1.Realizacja porozumienia z 2.12.2014r. zawartego między Zarządem spółki i Związkami Zawodowymi dot. indeksacji tabeli płac.
2.Podwyżka wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 1 zł/godz. dla stanowisk robotniczych i 168 zł/m-c dla stanowisk nierobotniczych od 1.01.2016r.
Następne spotkanie wyznaczono na 5.04.2016r.