Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
20.04.2016
Sprawozdanie z działalności..


Sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej
NSZZ ”Solidarność” w MPK-Łódź Sp. z o.o. za okres
17.04.2015r-15.04.2016r.

 Manifestacje i uroczystości:

W ubiegłym roku uczestniczyliśmy w kilku akcjach organizowanych przez Zarząd
Regionu między innymi w biurach poselskich  aby wręczyć posłom nasze
postulaty  żeby podejmowane przez nich decyzje były zgodne z oczekiwaniami
społeczeństwa.   
7.04., który jest Światowym Dniem Zdrowia braliśmy udział w pikiecie    zorganizowanej przed Urzędem Rady Ministrów w Warszawie, gdzie protestowaliśmy przeciwko degradacji polskiej ochrony zdrowia. W tym dniu byliśmy również u prezydenta B. Komorowskiego aby podziękować mu za
podpisanie ustawy „67”, oraz szeregu ustaw zdrowotnych, które budziły wiele
wątpliwości wśród środowisk medycznych jak i zwykłych obywateli.
We wrześniu byliśmy pod Sejmem w związku z rozpatrywaniem przez Senat
wniosku o referendum w sprawie Lasów Państwowych, zniesienia obowiązku
szkolnego dla sześciolatków i obniżenia wieku emerytalnego. Jak wiemy Senat
wnioski odrzucił lekceważąc tym samym kilka milionów obywateli, którzy się pod nimi podpisali.
Braliśmy również udział w obchodach rocznic i świąt państwowych.
Tradycyjnie uczestniczyliśmy w:

- Światowym Dniu Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
  (28.04)
- W obchodach Święta 3-go Maja
- Rocznicy Strajku w MPK-Łódź (26.08.), której jesteśmy organizatorem i
   gospodarzem.
- Rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” (31.08.)
- w Święcie Niepodległości (11.11.)
- Rocznicy wprowadzenia stanu wojennego (13.12.)

W tym roku po raz pierwszy wzięliśmy oficjalny udział w obchodach Światowego
Dnia Żołnierzy Wyklętych (1.03.).
Będziemy również uczestniczyć w  obchodach rocznicy napaści Armii Sowieckiej
na Polskę ( 17.09.) i uroczystościach związanych z rocznicą męczeńskiej śmierci
naszego patrona bł. Ks. J. Popiełuszki, które odbędą się w Warszawie (19.10.)
Nasi członkowie uczestniczą również w pielgrzymkach w kwietniu do Lichenia
i we wrześniu na Jasną Górę w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy
(trzecia niedziela września). W wyżej wymienionych uroczystościach zawsze
bierze udział nasz poczet sztandarowy, który godnie i dostojnie reprezentuje naszą
organizację związkową.
Od zeszłego roku aktywnie włączyliśmy się głównie członkowie pocztu
sztandarowego  w pełnienie Warty Honorowej przy grobie bł. Ks. J. Popiełuszki.
Muszę tu nadmienić iż Straż Honorowa jest pełniona od dnia pogrzebu
J. Popiełuszki przez cały czas bez względu na porę roku i dnia przez Komisje
Zakładowe z całego kraju. Nasi strażnicy za wielokrotne uczestnictwo zostali
uhonorowani dyplomami i okolicznościowymi medalami przez koordynatorów tej
służby.
W zeszłym roku przypadła 35 rocznica powstania NSZZ „Solidarność”.
Z okazji rocznicy Zarząd Regionu zorganizował 4 lipca w Łodzi w pasażu
Schillera koncert muzyczny , w którym wystąpiły znane łódzkie zespoły
(Rezerwat, Colorado Band, Adam Walles) na imprezie bawili się nie tylko członkowie związku ale także ich rodziny i mieszkańcy miasta.
Kulminacyjny punkt krajowych obchodów rocznicowych był 29.08.w Gdańsku  na terenie stoczni. W festynie rodzinnym, który organizowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” pod hasłem „Solidarność pokoleń” wzięło udział ok.150
członków naszej komisji. Organizatorzy zapewnili bardzo bogaty program
artystyczno-dydaktyczny trwający do późnych godzin nocnych a zakończył się efektownym pokazem fajerwerków. Udział w tak udanej imprezie dostarczył nam wielu niezapomnianych wrażeń.

Sprawy płacowe:

W 2015 roku na skutek pokontrolnych wniosków PIP zostały zmienione zasady naliczania nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
Szczegóły zasad ich  przyznawania , naliczania i wypłacania reguluje załącznik
nr 5 i 6 do ZUZP.
Odnośnie spraw płacowych w zeszłym roku została zrealizowana indeksacja tabeli płac na mocy porozumienia z 2 grudnia 2014r. od 1.01.2015r.
Ponadto Związki Zawodowe wynegocjowały w sporze zbiorowym podwyżki dla pracowników od 1.07.2015r. w wysokości ;
-50 gr/godz. dla stanowisk robotniczych i 84 zł/m-c dla stanowisk nierobotniczych
- 100 zł dodatkowej premii za frekwencję
Natomiast w roku bieżącym na dzień dzisiejszy sześć związków  jest w sporze
zbiorowym z Zarządem Spółki. Spór zbiorowy dotyczy żądań płacowych i realizacji porozumienia zawartego 2 grudnia 2014r. pomiędzy Związkami Zawodowymi a Zarządem Spółki.
Żądania Związków Zawodowych przedstawione Zarządowi Spółki cały czas są takie same i dotyczą;
- podwyżka 1 zł/godz. dla stanowisk robotniczych i 168 zł/m-c dla stanowisk nierobotniczych od 1.01.2016r.
- Realizacja porozumienia z 2.12.2014r. – indeksacja tabeli płac.
Zarząd Spółki proponuje na dzień dzisiejszy 50 gr./godz. i 100 zł do premii motywacyjnej nie realizując indeksacji tabeli płac . Podwyżka miałaby obowiązywać od 1.07.2016r.
W sporze zbiorowym jesteśmy od 26 marca 2016r. Zaakceptowaliśmy tę datę po konsultacjach z pozostałymi związkami i na sugestię naszego prawnika z Regionu
aby uniknąć różnic interpretacyjnych, które utrudniałyby negocjacje.
Na spotkaniu w dniu 12.04.2016r. Związków Zawodowych z Zarządem Spółki w ramach rokowań w sporze zbiorowym strony podtrzymały swoje stanowiska. W wyniku braku porozumienia zostanie spisany protokół rozbieżności i na następnym spotkaniu w dniu 19.04. ustalimy mediatora.
Chciałbym w dwóch słowach odnieść się do ankiety przeprowadzonej przez Zarząd, była ona tendencyjna i zorganizowana po to aby uzasadnić nią
złamanie przez Zarząd Spółki obowiązującego porozumienia .
Ankieta może mieć charakter sondażowy ale nie obligatoryjny. Jej wynik może ewentualnie służyć jako argument przy negocjacjach lecz wiążące decyzje Zarząd musi podejmować w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi i jest to usankcjonowane prawnie.

 Działalność socjalna i statutowa:

W ubiegłym roku Komisja Międzyzakładowa z okazji Dnia Dziecka zorganizowała nieodpłatną wycieczkę do Torunia dla dzieci członków naszego związku.
Organizacją wycieczki zajęli się kol. Paweł Kiss i kol. Sławomir Chojnacki,
którzy zrobili to perfekcyjnie. Dzięki ich zaangażowaniu ominęliśmy pośrednictwo biura podróży, co pozwoliło na pewne oszczędności finansowe, które przełożyły się na szerszy zakres atrakcji dla dzieci.
Dzieciaki zwiedzały w Toruniu starówkę, były w planetarium i piekły pierniki w
Muzeum Piernika , po obiedzie był rejs statkiem po Wiśle a na koniec wycieczki
otrzymały prezenty i paczki z toruńskimi piernikami. Wyjazd był ze wszech miar  udany zwłaszcza że dopisała pogoda, dzieciaki wróciły do Łodzi trochę zmęczone, ale uśmiechnięte i zadowolone.
W tym roku organizujemy, a właściwie już ją zorganizował kol. Paweł Kiss                wycieczkę na Dzień Dziecka do wrocławskiego afrykarium. Mamy nadzieję, że wycieczka będzie udana przynajmniej tak jak zeszłoroczna i dostarczy dzieciom wiele niezapomnianych wrażeń.
W ubiegłym roku dla członków naszego związku przeznaczyliśmy na Święta Bożego Narodzenia po 120 zł jako prezent świąteczny.
Na komisję opłatkową, która odbyła się 11.12.zaproszeni byli również emeryci i renciści.
Z powodu rozwiązania drużyny tenisa stołowego zaprzestaliśmy jej sponsorowania.
W miejsce tenisistów stołowych sponsorujemy biegaczy członków naszego związku kwotą 600 zł rocznie. Startują oni w różnego rodzaju biegach w Łodzi i okolicy w koszulkach z logo solidarności.

 Ubezpieczenie w TU „Compensa”:

Kolejny rok kontynuujemy ubezpieczenie OC i NNW w TU Compensa.
Ubezpieczeniem zajmuje się nadal kol. Elena Misiak z EA-2 . Panie z Działu Likwidacji Szkód bardzo sobie chwalą współpracę z naszą koleżanką .
Wszystkie sprawy załatwiane są szybko i na bieżąco.
W chwili obecnej z ubezpieczenia w Compensie korzystają 882 osoby.


 Sprawy bieżące:
    
 Uczestniczymy w komisjach BHP, w komisjach przetargowych, staramy się
aby nasi przedstawiciele byli wszędzie tam gdzie poruszane są sprawy bezpośrednio dotyczące warunków pracy. W ubiegłym roku byliśmy na objazdach linii tramwajowych i autobusowych. W drastycznych sytuacjach staramy się
pomagać, czy wręcz reprezentować naszych członków w rozmowach z kierownictwem czy Zarządem Spółki.
Liczba członków naszego związku utrzymuje się na tym samym poziomie czyli ok.660 osób.