Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
20.04.2016
Spór zbiorowy
                                                                                     Łódź dnia 20 kwietnia 2016r.                KOMUNIKAT

W dniu 19.04.2016r. na spotkaniu Związków Zawodowych z  Zarządem
Spółki nie  osiągnięto porozumienia co do osoby mediatora
Następne spotkanie wyznaczono na dzień 26.04.2016r. .