Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
28.04.2016
spór zbiorowy


Komunikat z rokowań w dniu 26.04.2016r.W dniu 26.04.2016r. na kolejnym spotkaniu w ramach sporu zbiorowego
strony nie doszły do porozumienia w sprawie ustalenia osoby mediatora.
Zarząd Spółki wysłanie wniosku do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o wyznaczenie osoby mediatora scedował na Związki Zawodowe.
Oświadczył również, iż koszty z tym związane zostaną rozłożone po równo
na Zarząd Spółki i Związki Zawodowe będące w sporze zbiorowym