Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
16.06.2016
Komunikat płacowy


Komunikat z rokowań w dniu 16.06.2016r.W dniu wczorajszym odbyło się kolejne spotkanie Związków Zawodowych
z Zarządem Spółki w ramach sporu zbiorowego w obecności mediatora,
na którym podpisano porozumienie kończące spór zbiorowy , w który strony weszły w dniu 26.03.2016r.
Strony uzgodniły co następuje;
- indeksacja tabeli płac od 01.01.2016r. w wysokości 100 zł brutto na m-c
  pracownika dla stanowisk nierobotniczych i 60 gr brutto na pracownika dla
  stanowisk robotniczych,
- od 1.07.2016r.podwyżkę wynagrodzeń przeciętnie 90 zł brutto na m-c dla
  stanowisk nierobotniczych i przeciętnie 53 gr brutto / godz. dla stanowisk
  robotniczych,
- 100 zł brutto na pracownika do dodatkowej premii za frekwencję na
  dotychczasowych zasadach.