Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
Działania komisji

Działalność Komisji Międzyzakładowej
NSZZ ”Solidarność” w MPK-Łódź Spółka z o.o.

 

Nadrzędnym zadaniem związków zawodowych jest reprezentowanie i obrona praw pracowników danego zakładu pracy. Pracownicy zrzeszają się w związki zawodowe, aby poprawić warunki pracy.

Z taką ideą prowadzi działalność Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MPK- Łódź Spółka z o. o., reprezentując interesy zawodowe i socjalne pracowników Spółki w rozmowach z Zarządem.

 

2024 r.

Podwyższenie wynagrodzenia:

Od dnia 1 stycznia 2024 r. reaktywowanie premii za efektywność w wysokości 200 zł brutto na pełny etat

 

Od dnia 1 stycznia 2024 r. regulacja stawek wynagrodzenia zasadniczego tj.:

a) 1 zł/godz. brutto w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

b) 200 zł/miesiąc brutto na pełny etat w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych

 

Od dnia 1 września 2024 r. regulacja stawek wynagrodzenia zasadniczego tj.:

a) 3 zł/godz. brutto na pracownika w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotnicach

b) 450 zł/miesiąc brutto na pełny etat na pracownika w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych


Zwiększenie świadczeń statutowych oraz kwoty w ramach Bożego Narodzenia:

Od kwietnia 2024 r., po zaksięgowaniu i rozliczeniu budżetu 2023 r. Komisja Rewizyjna zarekomendowała podwyższenie świadczeń statutowych jakim są zgon członka związki z obecnie przyjętych 300 zł na 400 zł oraz zgon członka rodziny z przyjętej kwoty 150 zł na 200 zł oraz przyznaniu kwoty na koniec roku dla każdego członka związku w wysokości 250 zł


Dzień dziecka:

W dniu 8 czerwca 2024 r. odbyła się nieodpłatna, całodniowa wycieczka zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” przy MPK – Łódź Spółka z o. o. dla dzieci członków związku w ramach Dnia Dziecka do rodzinnego parku rozrywki – Mandoria. W ramach wyjazdu odbyły się warsztaty, w trakcie których dzieci poznały i samodzielnie wydobyły minerały oraz skorzystały z licznych atrakcji, takich jak kolejki górskie, zjeżanie, czy place zabaw. Dla każdego uczestnika był przewidziany obiad, a dla każdego dziecka po posiłku – lody. Na koniec wycieczki każde dziecko otrzymało prezent w postaci drewnianych puzzli 3 D - układanka tetris. 

 

 

2023 r.

Podwyższenie wynagrodzenia:

W dniu 10 marca 2023 r. zostały uzgodnione między Zarządem MPK – Łódź Spółka z o. o., a związkami zawodowymi, sposoby podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracownikom w  Spółce w 2023 r.

Regulacja stawek wynagrodzenia zasadniczego została zrealizowana następująco:

Z dniem 1 marca 2023 r. podwyżka w wysokości:

- 2 zł/godz. brutto w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;

 - 340 zł/miesiąc brutto na pełny etat w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych, przy czym wprowadzono stawki wynagrodzenia zasadniczego w odstępach co 50 zł poprzez wyrównanie w górę stawek wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników, dla których stawka zasadnicza po realizacji nie stanowi wielokrotności 50 zł wyrażonej w liczbach całkowitych dodatnich.

Z dniem 1 lipca 2023 roku podwyżka w wysokości przeciętnie:

- 2 zł/godz. brutto w przypadku stanowisk robotniczych,

- 340 zł/miesiąc brutto dla pełnego etatu w przypadku stanowisk nierobotniczych

Należy zaznaczyć, że podwyższenie wynagrodzeń z dniem 1 lipca 2023 r., realizowane jest w oparciu o wyznaczone dla każdej samodzielnej komórki organizacyjnej budżety wskazujące, jaka łącznie kwota może być w danej komórce organizacyjnej rozdysponowana na podwyższenie stawek wynagrodzenia zasadniczego dla zatrudnionych w tej komórce pracowników. Stawki wynagrodzenia zasadniczego po realizacji ich podwyższenia są wyrażone dla stanowisk robotniczych, jako wielokrotność 1 zł, natomiast dla stanowisk nierobotniczych, jako wielokrotność 50 zł.

Szczegółowe kryteria podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych, zostały ustalone do dnia 31 maja 2023 r. przez kierowników samodzielnych komórek organizacyjnych z przewodniczącymi związków związkowych na poszczególnych obiektach (przewodniczący NSZZ "Solidarność" na obiektach jest dostępne w zakładce o związku - władze związku), jednak jedynie u tych, u których członkowie są zatrudnieni w danej komórce organizacyjnej.

Dla grupy zawodowej kierowców autobusów oraz motorniczych został ustalony jednolity regulamin podwyższenia wynagrodzenia dla wszystkich zajezdni, podczas spotkań nie tylko kierowników obiektów z związkami zawodowymi, ale także z Dyrektorem ds. Eksploatacji p. Janem Mędrzakiem, Prokurentem i kierownikiem Działu Przewozów p. Andrzejem Łukaszewskim oraz Prezesem Zarządu p. Zbigniewem Papierskim.

Należy zaznaczyć, że w przypadku udzielania podwyżek w dniu 1 lipca 2023 r., bezpośredni przełożony jest zobowiązany do poinformowania, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2023 roku, każdego z podległych pracowników, któremu nie podwyższono wynagrodzenia zasadniczego lub przyznano podwyżkę w kwocie niższej 2 zł/godz. brutto w przypadku stanowisk robotniczych oraz 340 zł/miesiąc brutto dla pełnego etatu w przypadku stanowisk nierobotniczych, o przyczynie podjętej decyzji w terminie umożliwiającym złożenie odwołania. Pracownik może w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji, złożyć na piśmie za pośrednictwem kierownika samodzielnej komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony odwołanie do przełożonego wyższego szczebla (odpowiedniego Dyrektora pionu/Członka Zarządu), zawierające zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem odnośnie przyznanej mu podwyżki.
Na życzenie pracownika jego odwołanie może być rozpatrywane w obecności wskazanego przez niego przedstawiciela reprezentującej go organizacji związkowej.

 

Ramowe zasady podwyższenia wynagrodzenia pracownikom MPK – Łódź Spółka z o. o. znajdują się w Zarządzeniu 4/23.


Dzień dziecka:


W dniu 27 maja 2023 r. odbyła się nieodpłatna, całodniowa wycieczka zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” przy MPK – Łódź Spółka z o. o. dla dzieci członków związku w ramach Dnia Dziecka do rodzinnego parku rozrywki - Sady Klemensa.

Zgodnie z programem dzieci uczestniczyły w warsztatach twórczych oraz w grach i zabawach zorganizowanych przez animatorów parku, a także korzystały z takich atrakcji jak m.in. trampoliny, dmuchańce, tor przeszkód, czy też dostępnego na miejscu parku linowego.

W trakcie trwania wycieczki zarówno dzieci jak i rodzice zostali poczęstowaniu dwudaniowym obiadem wraz z deserem.

Na koniec wycieczki dzieci otrzymały paczki zawierające zdrowe przekąski.

 

Wycieczka w Bieszczady:


Od dnia 19 czerwca 2023 r. ruszyły zapisy na czterodniową wycieczkę w Bieszczady organizowaną dla członków związku (z możliwością zabrania osoby towarzyszącej) w terminie 31 sierpnia - 3 września 2023 r., której program przewiduje takie atrakcje jak zwiedzanie zamków, rejs po zalewie Solińskim, czy spływ pontonowy rzeką San.

Koszt wycieczki to 1089 zł/os, przy czym NSZZ "Solidarność" przy MPK - Łódź Spółka z o. o. dofinansuje do każdego uczestnika wycieczki 250 zł. Do zapłaty pozostaje więc 839 zł/os.

 

43. Rocznica strajku w MPK - Łódź:

W dniu 26 sierpnia 2023 r. na ul. Kraszewskiego 7/9 odbyły się obchody upamiętniające 43. rocznicę strajku w MPK - Łódź, który zapoczątkował łódzki "sierpień 80".  Pod pamiątkową tablicą zostały złożone kwiaty przez przedstawicieliu władz państwowych i smaorządowych, Zarząd MPK - Łódź Spółka z o.o. związki zawdodowe z "Solidarności", a także te działające na terenie MPK.  

Przemówienie wygłosił przewodniczący NSZZ "Solidarność" przy MPK Łódź Spółka z o.o. Marek Grzelczak oraz przewdoniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc. 

 

Grupowe ubezpieczenie dla pracowników MPK Łódź Sp. zo.o. i ich rodzin od 1 stycznia 2024 r.:


W związku z kończącą się umową w dniu 31 grudnia 2023 r. na grupowe ubezpieczenie PZU dla pracowników MPK – Łódź Spółka z o.o. i ich rodzin, zostały podjęte rozmowy między związkami zawodowymi a brokerem tj. przedstawicielami firmy NORD-PRATNER.

Podjęta współpraca między związkami zawodowymi a brokerem polegała  na rozeznaniu rynku, analizie przesłanych danych oraz - finalnie - wyłonieniu najkorzystniejszej oferty dot. ubezpieczenia dla pracowników MPK – Łódź Sp. z o.o. i ich rodzin.

 W trakcie spotkań ustalono modele wariantów ubezpieczeń, które zostały rozesłane jako zapytanie ofertowe i na ich podstawie firmy zajmujące się ubezpieczeniami przesłały oferty. 

Najkorzystniejszymi oferty złożyło PZU oraz Compensa, jednakże w drodze negocjacji ostatecznie najlepsze warunki zgłosiło PZU, które zostało również zarekomendowane przez brokerów.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2024 r. obowiązywać będzie 6 wariantów w ramach ubezpieczenia grupowego PZU Życie. Brokerzy w trakcie trwania świadczenia zadeklarowali pomoc w przypadku problemów wynikających z realizacji umowy (np. w sytuacji gdy po 30 dniach nie zostało wypłacone świadczenie pomimo dosłania kompletu dokumentów ubezpieczycielowi).

Dodatkowo, przystępując do ubezpieczenia grupowego PZU w MPK – Łódź Spółka z o.o. pracownikom przysługuje rabat do 10% w punktach obsługi klienta PZU po podaniu nr karty PZU (dostępnej w kadrach lub na infolinii 800 102 102 po podaniu nr PESEL). 

 

Kwota szczególna - na 125 lat MPK - Łódź i "karpiowe"

Na podstawie uzgodnień podpisanych w dniu 8 listopada 2023 r. między Pracodawcą a Związkami Zawodowymi działającymi na terenie MPK – Łódź Spółka z o.o. ustalono wypłatę do dnia 30 listopada 2023 jednorazowej kwoty szczególnej w wysokości 1 250 zł brutto dla pełnego etatu pracownikom oraz wypłatę do dnia 22 grudnia 2023 r. jednorazowej kwoty szczególnej w wysokości 600 zł brutto dla pełnego etatu.

 

Zmiany w Regulaminie premiowania pracowników MPK – Łódź Spółka z o.o.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. zostaną wprowadzone zmiany do „Regulaminu premiowania pracowników MPK – Łódź Spółka z o.o.”, które zamykają realizację postanowień § 5 ust. 3 i 4 „uzgodnień w sprawie sposobu podwyższenia w roku 2023 wynagrodzeń pracowników MPK – Łódź Spółka z o. o. dokonanych w dniu 10 marca 2023 r. Wiąże się to m.in. z wprowadzeniem dodatkowej premii tzw. premii za efektywność, której zasady zostały już zatwierdzone, zaś kwota została wstępnie przyjęta.