Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
27.12.2016
28 sesja Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność"

W dniach 24-25 listopada 2016 roku, w Płocku odbyła się 28 sesja Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ ”Solidarność”. Z wielu spraw które poruszano na tej sesji postanowiliśmy z kilkoma zapoznać członków naszej organizacji.

I tak :

STANOWISKO NR 4 XXVIII KZD ws. wieku emerytalnego

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wzywa Rząd RP do wprowadzenia emerytur zależnych między innymi od stażu pracy, tj. ustanowienie prawa do emerytur po 40 latach pracy dla mężczyzn i 35 latach dla kobiet.
Pracownicy, często ze względu na stan zdrowia, po tak długim stażu pracy nie są dopuszczani przez lekarza medycyny pracy do wykonywania pracy na swoim stanowisku, a jednocześnie ZUS wydaje orzeczenie o dalszej zdolności do pracy. To powoduje, że osoby z tak dużym stażem pracy są pozbawiane środków do życia.

UCHWAŁA NR 2 XXVIII KZD ws. ochrony znaku NSZZ „Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, mając na względzie historyczne znaczenie Uchwały Nr 27/89 podjętej przez Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” 19 sierpnia 1989 roku oświadcza, że w pełni podtrzymuje jej treść potwierdzając, że nazwa i znak graficzny „Solidarność” stanowią dobro osobiste Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, będącego osobą prawną. A zatem, zarówno nazwa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jak i znak graficzny „Solidarność” korzystają z ochrony przewidzianej przez przepisy prawne. Oznacza to, że jakiekolwiek posługiwanie się tą nazwą czy znakiem graficznym przez inne osoby prawne lub fizyczne bez zgody władz NSZZ „Solidarność” spowoduje wszczęcie odpowiednich działań prawnych dla ochrony dóbr Związku.
Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Komisję Krajową do przygotowania i przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej na rzecz ochrony nazwy i znaku.

PODZIĘKOWANIE za służbę przy grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Delegaci XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów składają podziękowanie wszystkim członkom i sympatykom naszego Związku, którzy od 1984 roku pełnią służbę przy grobie Bł. Ks Jerzego Popiełuszki, Patrona Solidarności. Doceniamy Wasz trud. Szczególne podziękowanie kierujemy do tych, którzy podjęli ten wysiłek i kontynuują rozpoczętą 32 lat temu służbę. Wielu z Was na służbę przy grobie naszego Patrona przyjeżdża systematycznie co miesiąc.
Bóg zapłać za Wasz trud, postawę i zaangażowanie.

 

W tym miejscu warto przypomnieć, że członkowie naszej organizacji systematycznie pełnią straż honorową i czuwają przy grobie bł. ks. Popiełuszki. Zdjęcia z ich wyjazdów dostępne są w naszej Galerii