Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
27.09.2017
Komunikat płacowy

W dniu 25.09.2017r. Związki Zawodowe działające w MPK-Łódź Spółka z o.o.
podpisały porozumienie kończące spór zbiorowy.
Toczące się negocjacje trwały prawie pół roku. Zawarliśmy kompromis
dotyczący podwyżek tj.;
- od 1 września 1 zł/godz. przeciętnie na pracownika dla stanowisk robotniczych
- 168 zł/m-c przeciętnie dla stanowisk nierobotniczych
- wzrost premii regulaminowej o 2 pkt. % tj. o 91 zł
- od 1 stycznia 2018r. 1 zł/ godz. przeciętnie na pracownika dla stanowisk
  robotniczych
- 168 zł/m-c przeciętnie dla stanowisk nierobotniczych.
Podwyżki będą rozdysponowane na zakładach według zasad uzgodnionych ze
Związkami Zawodowymi.