Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
05.06.2023
Świadczenia Statutowe NSZZ Solidarność

 

NSZZ Solidarność przy MPK - Łódź Spółka z o. o. przyznaje świadczenia statutowe z tytułu:

 

- Urodzenie dziecka - 500,00 zł

 

- Zgon członka związku - 400,00 zł

 

- Zgon członka rodziny - 200,00 zł

 

- Jednorazowa zapomoga (dot. zdarzenia losowego) - do 500,00 zł