Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
20.07.2023
Przekazanie modelu tablicy do muzeum - artykuł w Kurierze