Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
09.11.2023
Ubezpieczenie grupowe - PZU życie – nowe warunki od 1 stycznia 2024 r. + link do strony

Przedstawiciele NORD-PARTNER dokonali (na postawie uzgodnionego i zaakceptowanego przez związki zawodowe modelu) rozeznania rynku oraz negocjacji w zakresie wysokości składek, warunków ubezpieczenia itp. i wskazali jako najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez PZU.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2024 r. będzie obowiązywać 6 wariantów ubezpieczenia w PZU. Szczegóły zostaną wkrótce przedstawione.

 Z informacji, które zostały przekazane związkom zawodowym – brokerzy w trakcie trwania świadczenia zadeklarowali pomoc w przypadku problemów wynikających z realizacji umowy (np. w sytuacji gdy po 30 dniach nie zostało wypłacone świadczenie pomimo dosłania kompletu dokumentów ubezpieczycielowi). W listopadzie i grudniu br. zorganizowane będą dyżury w trakcie których odpowiedzą na wątpliwości pracowników.

Dodatkowo, przystępując do ubezpieczenia grupowego PZU w MPK – Łódź Spółka z o.o. pracownikom przysługuje rabat do 10% w punktach obsługi klienta PZU po podaniu nr karty PZU (dostępnej w kadrach lub na infolinii 800 102 102 po podaniu nr PESEL).