Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
06.12.2023
Akcja z fundacją DKMS zorganizowana w ZPON w dniu 14.11.2023

W trakcie przeprowadzonej akcji pobrano od pracowników MPK – Łódź Spółka z o.o. wymaz z wewnętrznej części policzka, na podstawie którego określany jest HLA (antygeny zgodności tkanek) łączący Dawców z Pacjentami potrzebujących przeszczepienia komórek macierzystych.

Fundacja DKMS przekazała podziękowania związkowi zawodowemu NSZZ „Solidarność” przy MPK – Łódź Spółka z o.o.  za ww. akcję, która miała miejsce przede wszystkim dzięki inicjatywie Przewodniczącego ZPON Mateusza Kusiaka, wspartą przez Przewodniczącego Marka Grzelczaka i Wiceprzewodniczącą Aleksandrę Hassa.