Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
14.04.2015
Komunikat o rozmowach płacowych


Wspólne stanowisko Związków Zawodowych  działających w MPK -  
Łódź Spółka z o.o. odnośnie podwyżki płac w 2015 roku.

Po przeprowadzonych konsultacjach z pracownikami naszej firmy
Związki Zawodowe wnoszą o podwyżkę w wysokości 1 zł/ godzinę na
pracownika do stawki osobistego zaszeregowania od 1 maja 2015 roku.
Kolejne spotkanie z Zarządem Spółki odbędzie się 20 kwietnia 2015r.