Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
14.04.2015
Pielgrzymka NSZZ "Solidarność" do Lichenia

KOMUNIKAT

ZARZĄDU REGIONU ZIEMI ŁÓDZKIEJ NSZZ "SOLIDARNOŚC"

Pielgrzymka rozpocznie się w sobotę 25 kwietnia 2015 roku o godz. 19.00 Drogą Krzyżową , którą poprowadzi Ks. Grzegorz Molewski.
Kulminacyjnym punktem pielgrzymki będzie Msza święta w niedzielę w dniu 26 kwietnia o godz. 12.00, którą poprzedzi wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ „Solidarność”.

Od godz. 10.30 rejestrowane będą poczty sztandarowe biorące udział w uroczystości , wprowadzenie pocztów do Bazyliki nastąpi o godz. 11,15.
Po zakończeniu Mszy św. ok. godz. 13.45 odbędzie się składanie kwiatów przed pomnikami: Świętego Jana Pawła II , Błogosławionego Jerzego Popiełuszki i pomnikiem Powstania NSZZ „Solidarność”.

_________________

Region Ziemia Łódzka organizuje wyjazd do Lichenia w niedzielę 26.04.br. Wyjazd z Łodzi nastąpi o godz. 7,30. Autokar będzie podstawiony na al. Karola Anstadta.
Koszt przejazdu 35,00 zł od osoby.
Zapisy przyjmuje Dział Regionalny ZR, telefon: 42-67 72 627, 42-67 72 628. Wpłaty należy dokonać w kasie Zarządu Regionu do dnia 24 kwietnia br.
Zapraszamy poczty sztandarowe (3 osobowe) naszego Związku do udziału w Pielgrzymce (przejazd pocztów pokrywa Zarząd Regionu).
Rady Podregionów i organizacje zakładowe, które organizują wyjazd we własnym
zakresie proszone są o podanie do Działu Regionalnego informacji o ilości wyjeżdżających autokarów i pielgrzymów.