Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
12.05.2015
Rozmowy płacowe wciąż trwają.

W dniu wczorajszym odbyło się kolejne spotkanie płacowe między Zarządem Spółki a Związkami Zawodowymi.
Zarząd zaproponował podwyżkę w wysokości 50 gr./godz. brutto na pracownika.
Jednocześnie ponowił propozycję stworzenia dodatkowej premii motywacyjnej w zamian za likwidację „łączonej nagrody jubileuszowej”.
Ponieważ żadna z w/w propozycji nie spełnia naszych oczekiwań negocjacje będą kontynuowane 19.05.2015r.