Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
07.04.2016
Spór zbiorowy                                                                         

                                  KOMUNIKAT

         W dniu 5.04.2016r. odbyło się w ramach sporu zbiorowego spotkanie Zarządu Spółki ze Związkami Zawodowymi działającymi w MPK-Łódź
Spółka z o.o..
         Zarząd Spółki i Związki Zawodowe będące w sporze zbiorowym
podtrzymały swoje wcześniej przedstawione stanowiska.
         ZZKiM  KM w Łodzi złożył następującą propozycję podwyżki dla pracowników w 2016r.:
- nie mniej niż 50 gr/godz. dla stanowisk robotniczych
- 84 zł/m-c dla stanowisk nierobotniczych
- 100 zł do dodatkowej premii za frekwencję dla pracownika
- realizacja podwyżki w jak najszybszym terminie
         Następne spotkanie wyznaczono na 12.04.2016r. . W razie
nie osiągnięcia postępu w rokowaniach zostanie spisany protokół rozbieżności i przejdziemy do etapu wyboru mediatora.
        Postulaty sześciu Związków Zawodowych uczestniczących w sporze zbiorowym pozostają bez zmian i brzmią;
1. Realizacja porozumienia z dnia 2 grudnia 2014r. zawartego między
    Zarządem Spółki i Związkami Zawodowymi dotyczącego indeksacji
    tabeli płac.
2. Podwyżka wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 1 zł/godz. dla
    stanowisk robotniczych i 168 zł/ m-c dla stanowisk nierobotniczych
    od 01.01.2016r.